Kirkebredegaard
Kirkebakke Allé 12-14
2625 Vallensbæk
Tlf. 20 23 26 06
www.kbga.dk
Mail: info@kbga.dk

Kloak

Kirkebredegaard Anlægsgartner ApS er en Autoriseret Kloakmestervirksomhed og tilknyttet Teknologisk Instituts kontrolinstants. Vi udfører alle former for kloakarbejde. Nyanlæg, faskiner, dræn, rensning af brønde, reparations- og forsikringsarbejde samt etablering af spildevandsløsninger i det åbne land mv.

Vi udfører også TV-inspektion samt spuling af kloak med vores spulevogn.
Web teknik Randers Software
© copyright 2008-2014 Kirkebredegaard Anlægsgartner ApS